No pas exili rural

La imatge que mos venen del món rural com un lloc de retir, de turisme o d’oci és una que oblide que és sobretot un lloc de vida. Però podrie deixar de ser-ho. Segons les dades oficials, dels 1,3 milions de persones que vivien a Aragó en 2016 més de la meitat ho feen a la ciutat de Saragossa mentre que lo que quede del territori se trobave despoblat en comparació. Este desequilibri, que porta accentuant anys, respon a una sèrie de problemàtiques socials, econòmiques i, en definitiva, polítiques que amenacen en fer desaparèixer la vida en los nostres pobles.

Si bé hi ha punts de contacte entre lo món rural i la ciutat on s’oferixen serveis comparables als d’aquesta i presenten certa resistència a la despoblació, la realitat que se viu en llocs més menuts és una altra. La falta d’accés a l’educació o sanitat, de carreteres en bones condicions i l’escassetat d’oportunitats laborals són algunes de les causes que empenten los joves dels nostres pobles a emigrar any rere any.

Mentrestant, ser dona i quedar-se a un medi on los treballs majoritaris, la ramaderia i l’agricultura, estan fortament masculinitzats signifique per norma general assumir la càrrega del treball domèstic i responsabilitzar-se de la cura de nens i gent gran a falta de serveis als quals acudir . Tot això de forma no remunerada. Davant esta imatge no és estrany que cada volta siguen més les que dixen lo món rural per no repetir estos esquemes de vida. Encara les seues marcades conseqüències, la diferència de preu que suposa solucionar estos problemes en pobles respecte a les millores anàlogues a la ciutat ha portat a l’administració a ignorar esta situació, deixant-mos en un panorama cada volta més desolador.

Des Purna creiem que cal que mos organitzem pa posar fre a esta situació i construir alternatives, des de la participació i la pluralitat. Per ixo llancem al març de 2016 la nostra campanya “Volem viure aquí”. A més d’altres accions dirigides a la visibilització de les dificultats que enfronte la joventut que habite lo medi rural Aragonès, en ella van tindre lloc una sèrie de xerrades i debats en diversos pobles del nostre territori, com Fraga, Binéfar, Somontano o Galve, pa evidenciar les causes i les conseqüències de l’exili rural i posar en comú idees pa solucionar-ho.

Viure a les nostres llars sempre haurie de ser una opció i la joventut serà lo motor que ho faigue possible.